คำถามที่พบบ่อย


การรับ-คืน Pocket WiFi

สามารถรับ Pocket WiFi ได้ที่ไหนบ้าง ?

  1. Times Square Building Mall : Floor 2 Unit 214, 246 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00-15:00 น.
  2. Suvarnabhumi Office : Suvarnabhumi Airport Bangkok ชั้น B1 ด้านหลังเคาน์เตอร์แลกซื้อเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า Airport link ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 8:30-22:00 น.
  3. บริการรับ-คืนผ่านช่องทางไปรษณีย์

เดินทางออกจากประเทศไทยตอนกลางคืน สามารถรับ Pocket WiFi ได้ที่ไหนบ้าง ?

1. ลูกค้าสามารถมารับเครื่องด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ทั้ง 2 สาขา ภายในเวลาทำการ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน
2. ลูกค้าสามารถรับเครื่องผ่านทางไปรษณีย์ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตอนกลางคืน สามารถคืน Pocket WiFi ได้ที่ไหนบ้าง ?

1. คืนเครื่องด้วยตนเองที่ Suvarnabhumi Airport Bangkok ชั้น B1 ด้านหลังเคาน์เตอร์แลกซื้อเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า Airport link ได้ตลอด 24 ชม. โดยลูกค้าจะต้องทำการเขียนชื่อ,เลขที่บัญชีที่ต้องการให้โอนมัดจำคืน และหมายเลขเครื่อง Pocket Wifi ก่อนจะนำมาใส่กล่องที่บริเวรหน้าเคาน์เตอร์
2. ลูกค้าสามารถคืนเครื่องด้วยตนเองได้ที่ Asoke Tower ชั้น 4 ภายใน 3 วันหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้ว
3. ลูกค้าสามารถคืนเครื่องผ่านทางไปรษณีย์ได้หลังจากเดินทางมาถึงเมืองไทย โดยจะต้องไม่เกิน 3 วัน (ไม่นับวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)

สามารถรับและคืนเครื่องอย่างไรได้บ้าง ?

1. รับและคืนเครื่องได้ที่สำนักงานอโศก Asoke Tower ชั้น 4 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น. โดยสามารถรับล่วงหน้าได้ก่อน 3 วันเดินทาง
2. รับและคืนเครื่องได้ที่เคาน์เตอร์สุวรรณภูมิ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-22.00 น. โดยรับล่วงหน้าได้ 3 วันก่อนเดินทาง หรือในวันเดินทาง (กรณีคืนเครื่อง หากเคาน์เตอร์สุวรรณภูมิปิดทำการ ให้ลูกค้าหย่อน Pocket WiFi ลงในกล่องบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ พร้อมกรอกรายละเอียดการคืนเงินมัดจำ)
3. รับและคืนเครื่องได้ทางไปรษณีย์ และ Kerry Express (ทางเราจะจัดส่งเครื่องให้แก่ลูกค้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน และลูกค้าสามารถคืนเครื่องได้หลังจากเดินทางมาถึงเมืองไทยภายใน 3 วัน ไม่นับวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)

การสมัครใช้บริการ

สมัครใช้บริการเช่า Pocket WiFi และสั่งซื้อซิมการ์ดอย่างไร

สามารถสมัครใช้บริการได้ทาง
1.www.wiseworldwifi.com
2.Facebook : Wise pocket wifi
3. E-mail : info@wiseincorp.com
4. Line : @wisepocketwifi

เอกสารที่ใช้ในการสมัครใช้บริการมีอะไรบ้าง ?

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2. E-Ticket (สำเนาไฟท์บิน การเดินทาง หรือโปรแกรมทัวร์)

ค่ามัดจำ Pocket WiFi

การเช่า Pocket WiFi มีค่ามัดจำหรือไม่ ?

ทางเรามีค่ามัดจำตัวเครื่อง Pocket WiFi เป็นจำนวนเงิน 1000฿/เครื่อง โดยจะต้องชำระพร้อมกับค่าเช่า (หลังจากที่ลูกค้าคืน Pocket WiFi โดยไม่เกิดความเสียหาย ทางเราจะคืนเงินค่ามัดจำให้เต็มจำนวนค่ะ)

การคืนค่ามัดจำ

1. กรณีที่ลูกค้าคืนเครื่องที่สำนักงานอโศก ทางเราจะคืนเงินมัดจำให้เป็นเงินสดทันที
2.กรณีที่ลูกค้าคืนเครื่องที่เคาน์เตอร์สุวรรณภูมิ หรือทางไปรษณีย์ ทางเราจะคืนเงินค่ามัดจำให้ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเครื่อง Pocket WiFi

คำนวนค่าบริการเช่า Pocket WiFi

วิธีการคำนวณค่าเช่า

ค่าเช่า Pocket WiFi จะเริ่มคำนวณจากวันเดินทางโดยยึดจากไฟล์ทบินเป็นหลัก โดยขาไปจะยกเว้นค่าบริการช่วงเวลาหลัง 22.00-24.00 น. ของวันที่เดินทางไปถึง แต่ยังสามารถใช้บริการได้ และยกเว้นค่าบริการขากลับหลังเที่ยงคืนวันที่กลับให้
ค่าบริการเช่ารายวัน x จำนวนวันที่ต้องการใช้งาน + ค่ามัดจำตัวเครื่อง 1000฿ + ค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

วิธีการคำนวนค่าจัดส่ง

ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการจัดส่งไปรษณีย์ หรือ Kerry Express จะมีค่าจัดส่งดังต่อไปนี้
1.Pocket WiFi จะคิดค่าจัดส่ง 100฿/1ใบเสร็จ
2.Sim card จะคิดค่าจัดส่ง 50฿/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวน)

การแจ้งปัญหาในการใช้งาน

ถ้ามีปัญหาในการใช้งานต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ถ้ามีปัญหาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Pocket WiFi หรือ Sim card ในประเทศนั้น ๆ ทางเราจะต้องรบกวนลูกค้าหา WiFi ฟรี เพื่อแจ้งเข้ามาทางLine หรือ Facebook ได้ในเวลา 08.30-22.00 โดยทางเราจะอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า

กรณี Pocket WiFi เสียหาย หรือสูญหาย

ถ้าทำ Pocket WiFi หรืออุปกรณ์เสียหาย หรือสูญหายจะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ในกรณีที่ตัวเครื่อง หรือ อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้รับความเสีย ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดเป็น 30% จากค่าเสียหายจริง กรณีไม่ได้สมัครประกันอุ่นใจ จะต้องเสียค่าซ่อมตามราคาที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ตามมูลค่าเครื่อง Pocket WiFi และชุดอุปกรณ์ตามตารางค่าปรับด้านล่าง

กรณีตัวเครื่องหรืออุปกรณ์สูญหาย จะต้อทำอย่างไร ?

ลูกค้าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายตามราคาค่าเสียหายจริง ตามตารางค่าปรับด้านล่าง

กรณีเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งทางบริษัทฯทันที เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไฟล์ทบิน และแจ้งค่าใช้บริการใหม่กลับไป ลูกค้าสามารถแจ้งผ่านทางอีเมล info@wiseincorp.com, Line, Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-664-1627 เวลา 8.30 -17.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.

หากต้องการยกเลิกการจอง ต้องทำอย่างไรบ้าง และได้เงินคืนหรือไม่ ?

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง
1.หากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 วัน (ไม่นับวันเดินทาง) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
2.หากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 2 วัน (ไม่นับวันเดินทาง) ทางเราจะทำการคืนเงินให้ 50%
3.หากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 3 วัน (ไม่นับวันเดินทาง) ทางเราจะทำการคืนเงินให้ 100% (เต็มจำนวน)
ในข้อที่ 2 และ 3 กรณีที่มีการคืนเงินจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 5% ของยอดเงินที่ต้องคืน

การยกเลิกซิมการ์ด
หากลูกค้าสั่งซื้อซิมการ์ดไปแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยน และไม่คืนเงินทุกกรณี

ทุกเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับเรา

Wise Incorporation ผู้ให้บริการเช่า Pocket WiFi นานาชาติ Pocket WiFi ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เวียดนาม และจัดจำหน่ายซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Japan Sim Card) ซิมการ์ดเกาหลี (Korea Sim Card) ซิมการ์ดอเมริกา (USA Sim Card) ซิมการ์ดจีน (China Sim Card) ซิมการ์ดยุโรป (Europe Sim Card) ซิมการ์ดฮ่องกง (HongKong Sim Card) ซิมการ์ดเวียดนาม (Vietnam Sim Card) ซิมการ์ดมาเลเซีย (Malysia Sim Card) ซิมการ์ดสิงคโปร์ (Singapore Sim Card) ซิมการ์ดอังกฤษ (England Sim Card) และอื่น ๆ ด้วยคุณภาพที่ดี และราคาถูก ที่สุดในเมืองไทย พร้อมบริการหลังการขายดีเยี่ยม

ช่องทางการติดต่อ

    Facebook wiseworldwifi

    Instagram wiseworldwifi

    Line wiseworldwifi

 

ติดต่อเรา

-Times Square Office-

Open Monday-Friday 09:00-19:00
and Saturday 10:00-15:00
Address : Times Square Building Mall,floor 2 Unit 214, 246 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 02-115-4009 และ 02-115-4008
E-mail : info@wiseincorp.com

-Suvarnabhumi Office-

Open Open everdays 8:30-22:00
Address : Suvarnabhumi Airport Bangkok ชั้น B1 ด้านหลังเคาร์เตอร์แลกซื้อเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า Airport link
Tell : 089-392 8495