How to order
(การสั่งจอง-ซื้อ)


ลงทะเบียน และสมัครใช้บริการ


ลูกค้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อรับบริการ

1.สมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่ออฟฟิตอโศกทาวเวอร์ และสนามบินสุวรรณภูมิ (หากลูกค้าเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียว)
2.ในขั้นตอนของการสมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ลูกค้ากรอกให้ถูกต้อง
3.สามารถคลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าสมัครสมาชิก Click for register

Details english click here.

ดำเนินการสั่งซื้อ หรือสั่งจอง


ขั้นตอนในการให้บริการจากทางเจ้าหน้าที่

1.ทางบริษัทฯได้รับข้อมูลการลงทะเบียน และตอบกลับไปยังลูกค้า
2.ลูกค้าเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯได้แจ้งในอีเมล
3.ลูกค้าเตรียมเงินให้เพียงพอสำหรับชำระค่าใช้บริการและเงินค่ามัดจำอุปกรณ์
4.ทางบริษัทจะแจ้งยืนยันการสมัครไปยังลูกค้า หากได้รับอีเมลยืนยันแล้วถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนการสมัครอย่างสมบูรณ์
5.เข้าสู่กระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอใช้งาน สำหรับ Pocket WiFi

Details english click here.

การยื่นเอกสาร


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสั่งซื้อ หรือเช่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • E-Ticket หรือ โปรแกรมทัวร์
 • วิธีการยื่นเอกสาร
 • ส่งทาง FAX หมายเลข : 02-664-1273.
 • ส่งทางอีเมล : info@wiseincorp.com
 • ส่งด้วยตนเอง : Click Here for map
  ลูกค้าดำเนินการผ่านช่องทางใด กรุณายื่นเอกสารผ่านทางช่องทางนั้น
 • Details english click here.

  การชำระเงิน


  1.บริษัทของเราให้บริการเช่า หรือยืมอุปกรณ์ (ยกเว้น Sim card) จึงจำเป็นจะต้องเก็บค่ามัดจำ เพื่อคุ้มครองความเสียหายของตัวเครื่อง และอุปกรณ์เป็นเงิน 1,000 บาท
  2.หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการคืนอุปกรณ์ให้แก่ทางบริษัทฯ ลูกค้าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนทันที หากวันเวลา ในการดำเนินการคืนเงินตรงกับวันหยุด ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้ภายในวันทำการวันถัดไป
  3.ในกรณีที่เครื่องเกิดการสูญหาย หรือมีร่องรอยการชำรุด ทางบริษัทจะดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทางลูกค้า เมื่ออุปกรณ์ หรือตัวสินค้าถูกนำกลับมาที่บริษัท ฯ และดำเนินการปรับเป็นจำนวนเงินต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของทางบริษัท ซึ่งสามารถดูข้อมูลการปรับเงินได้จาก Click for Condition

  ตารางการชำระเงิน

  Details english click here.

  วิธีการยืมและคืน Pocket wifi


  การรับ และคืนสามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 • ผ่าน Ems ภายในประเทศ
 • ผ่านทางเคาท์เตอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเคาร์เตอร์ที่อโศกทาวเวอร์
            สนามบินสุวรรณภูมิ : นำอุปกรณ์มาคืนด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์ของบริษัทที่สนามบิน หากลูกค้าต้องการคืนเครื่องหลัง หลังเวลาปิดทำการ ให้นำเครื่อง Pocket Wi-Fi ใส่ไว้ในกล่องบริเวณหน้าเคาร์เตอร์
            พร้อมทั้งระบุชื่อบัญชี - เลขที่บัญชี - ชื่อธนาคาร ที่ประสงค์จะให้ทางบริษัทเราคืนค่ามัดจำผ่านทางธนาคาร โดยใส่ไว้ในกระเป๋า Pocket Wi-Fi ก่อนใส่ลงไปในกล่องรับคืนนะคะ
            ออฟฟิตอโศกทาวเวอร์ : นำอุปกรณ์มาคืนด้วยตนเองในเวลาทำการภายใน 3 วัน (ในกรณีที่ไม่สามารถนำมาคืนได้ตามกำหนด ทางเราจะขอปรับเป็นราคาเป็นรายวัน)
 • สถานที่ตั้ง : สนามบินสุวรรณภูมิชั้น B1 (ใกล้ห้องจำหน่ายตั๋วของ Airport Rail Link )
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-392-8495
  วิธีการเดินทาง :

  สถานที่ตั้ง : 219/11-A อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท 21
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-664-1627
  วิธีการเดินทาง :

  Details english click here.